படலம் பரிமாற்றம்

 • Foil Transfer

  படலம் பரிமாற்றம்

  பல்வேறு வகையான மாதிரி படலம் ஸ்டிக்கருடன் ஆணி நகங்களை எளிதாகப் பயன்படுத்துங்கள்

  உற்பத்தி பெயர்: படலம் பரிமாற்ற ஜெல் 

  பிராண்ட் பெயர்: புதிய நிறம்

  மதிப்பு: 5 மிலி, 8 மிலி, 15 மிலி / பாட்டில் 

  பயன்பாடுகள்: படலம் வடிவ பரிமாற்றம்  

  வகை: யு.வி ஜெல் 

  நிறம்: தெளிவானது

  பாகுத்தன்மை: நடுத்தர பாகுத்தன்மை

  தோற்றம்: குவாங்டாங், சீனா 

செய்திமடல் புதுப்பிப்புகளுக்கு காத்திருங்கள்

அனுப்புக